Ga direct naar


In memoriam

Jo de Putter (1969 – 2015)

Zondag 25 januari kregen wij het verdrietige bericht dat na een ziekbed van bijna 8 maanden is overleden onze vriend en zeer gewaardeerde collega

Jo de Putter
(voor velen ook bekend als Dokus)

We zijn heel dankbaar voor wie hij was en wat hij voor ons persoonlijk en voor het bedrijf heeft betekend. Dankbaar zijn we ook dat hij in vertrouwen op zijn Heiland Jezus Christus is heengegaan!

We wensen zijn vrouw en dochtertje en alle andere familie heel veel sterkte en Gods troost en nabijheid toe.

Bert, David, Hans, Henkjan, Margo, Maria, Petronel, Pieter, Renée, Samuel, Savi, Simone en Thom.
D&DJ communicatie